Breaking News

सूचना फलक/Notice Board

सर्वांसाठी सूचना: माझी नोकरी वरील सर्व PDF File ‘Google Drive’ वर होस्ट केल्या जातात. PDF पाहत असताना काही समस्या असल्यास कृपया ‘Google Drive App’ Reinstall करा. (Unistall करुन Install) त्यानंतर Mobile/Tablet Restart करा. क्षमस्व

सर्व Examination च्या सूचना इथे दिल्या जातील भरती प्रक्रियेत काही बदल झाल्यास इथे सर्व update दिले जायील www.majhinaukari.online/notice-board

वाचकांसाठी महत्वाची सूचना !

• कंत्राटी भरतीचा GR अखेर रद्द

Share this: